Kullanım Koşulları

Web sitesinin sahibi KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Kırmızı Kalem’e aittir.

Kullanıcı işbu siteye girmek ve kullanmakla Kırmızı Kalem web sitesini kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, bu sözleşmedeki şartları kabul etmediği iddiası ile ya da bu sözleşmedeki şartlar dışında birtakım kabuller ile kullanımını hiçbir biçimde sürdüremez, KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne bu kullanım koşulları dışındaki yasal ya da sözleşmesel bir gerekçe ileri sürerek sorumluluk yükletemez.

KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., tüm site içeriği ve site uzantılarında mevcut her tür bilgi, koşul ve düzenlemeyi, önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, güncelleme ve yayınını durdurma hakkına sahiptir. KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., İşbu web sitesindeki bilgilerin doğruluğu, güncelliği, yeterliliği, hakkında hiçbir biçimde, açık ya da zımni bir garantide, taahhütte bulunmamaktadır. İşbu web sitesi üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, böyle bir durumda KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.Ş, bu sayfaların kim tarafından hazırlandığının önemli olmaksızın, link verilen sayfalardaki bilgilerin de doğruluğunu hiçbir biçimde garanti etmemekte, bunlara ilişkin herhangi bir taahhütte, garantide bulunmamaktadır.

KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. işbu site üzerinden bağlantılı hizmetlerin kullanımı, alımı konusunda, hiçbir biçim ve derecede olmak üzere sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede de bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek her türlü zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu koşullar link verilen diğer tüm web sayfaları için de aynen geçerli olup bu ve benzeri hallerde yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürülerek KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., maddi-manevi, menfi-müspet zarar iddiası ile herhangi bir tazminatla sorumlu tutulamaz.

KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., herhangi bir sebeple web sayfası sunumu işlemin kesintiye uğraması, gecikmesi, bozulması, değiştirilmesi hallerinde veya sayfanın içeriğine ilişkin hata, ihmal, durumlarında ya da benzeri tüm olası haller sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan, herhangi bir gerekçe ileri sürülerek, hiçbir biçim ve seviyede sorumlu tutulamaz. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan vb. diğer tüm işaretler fikri mülkiyet haklarına ilişkin ilgili tüm bilgiler, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin tasarrufundadır.

KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması kesinlikle yasaktır. Buna aykırı kullanım hallerinde kullanıcı, bu haksız kullanımının hukuki ve cezai tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş sayılır. KIRMIZI KALEM İLETİŞİM TASARIMI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin, verilerin, programların vs. herhangi bir biçim ve derecede kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.