Kalem aşısı, tohumdan ya da çekirdekten çoğaltılmış, iyi meyve vermeyecek bir ağacın iyi meyve veren başka bir ağaçtan alınan genç dallarla kaynaştırılarak türünün iyileştirilmesidir. Ağaçlar tohumdan çoğaltıldığında yabanileşme eğilimi gösterirler ve büyüdüklerinde istenildiği kalitede ve verimde meyve vermezler. Meyvesi iyi bir ağacın tohumu da kullanılmış…

Devamı →